Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk!

Katrs no viņiem dara vairāk, pēta dziļāk, dodas tālāk, rada un aizrauj citus!

Par Projektu

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam
Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savstarpējās attiecības, palielināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgas aktivitātes, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

 

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG
“Green Agriculture without Borders”

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS
01.02.2019 – 31.01.2021 (24 mēneši)

 

VADOŠAIS PARTNERIS
– Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

 

PROJEKTA PARTNERI
– Panevežu Biznesa konsultāciju centrs, LT
– Vietējais ilgtspējīgas attīstības centrs “ Inovācijas reģioniem” , BY

 

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Uzlabot uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā, īstenot pasākumus, kas atbalsta attīstību un inovācijas zaļajā lauksaimniecībā , veicināt nodarbinātības iespējas. Palielināt nodarbinātības līmeni pierobežas reģionā, veicināt vietējo lauksaimnieku vai pārtikas ražotāju vēlmi un iespējas veidot jaunus zaļās lauksaimniecības uzņēmumus.

 

MĒRĶA GRUPA
Esošie vietējie lauksaimnieki un vietējie pārtikas ražotāji no Zemgales, Paņevežas apgabala, Minskas un Grodņas reģioniem, kā arī personas, kas ir bezdarbnieki vai vēlās mainīt profesiju, kā arī potenciālie uzņēmēji vai darbinieki zaļajās saimniecībās.

 

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
1. Projekta vadība.
Stratēģiskā un vispārējā pārvaldība (administrēšana, plānošana un koordinēšana) veiksmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai..
2. Uzņēmējdarbības atbalsta modeļa attīstība.
– Apmācību programmas izstrāde;
– IT platformas izveide – kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu popularizēšanai;
– Zaļās lauksaimniecības konsultāciju centra izveide Minskā, kas kalpos kā bāze uzņēmējdarbības atbalstam.
3. Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes paaugstināšana:
– 6 (sešu) dienu apmācību programmas realizēšana, lai veicinātu uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstību, dotu ieskatu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes pamatprincipos, kā arī sniegtu informāciju par zaļās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijas prasībām un iespējām eksportēt produktus; 3 (trīs) reizes katrā valstī- Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā;
– 3 radošās darbnīcas (vizuālā identitāte, iepakojums), kurās piedalīsies 30 dalībnieki.
4. Infrastruktūras modernizēšana.
– aprīkojuma iegāde bioloģiskās lauksaimniecības konsultāciju centram Minskā, kvalitatīvu konsultāciju nodrošināšanai;
– aprīkojuma iegāde, zaļo lauksaimnieku produkcijas tirdzniecības (iepakojums, prezentācijas materiālu gatavošana, u.c.) prasmju uzlabošanai un attīstīšanai.
– aprīkojums mobilām tirdzniecības vietām.
5. Komunikācija
Sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem lauksaimnieku apmācību semināros, gadatirgos un citos pasākumos.
Informācija programmas mājas lapā www.eni-cbc.eu, partneru mājas lapās, jaunradītajā IT platformā, sociālajos medijos un vizuālajos materiālos.

 

PROJEKTA GALVENIE REZULTĀTI
– Izstrādāta un realizēta 6 dienu apmācība trīs valodās (LV, LT, RU un EN).
– Izveidota IT platforma četrās valodās (LV, LT, RU un EN).
– Izveidots zaļās lauksaimniecības konsultāciju centrs Minskā.
– Iekārtota un aprīkota foto studija Dobeles PIUAC, lai palīdzētu izveidot kvalitatīvu produkta vizuālo tēlu un iepakojumu.
– Aprīkota mācību telpa semināru rīkošanai Paņevežu Biznesa centrā.
– Noorganizētas 3 radošās darbnīcas, kas katra ilgst trīs dienas, par zaļās lauksaimniecības vizuālās identitātes un iepakošanas risinājumu izstrādi 30 lauksaimniekiem Dobelē.
– Noorganizēti trīs tirdzniecības un pieredzes apmaiņas pasākumi 1 (viens) katrā valstī – Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.
– Iegādāts aprīkojums mobilām tirdzniecības vietām.

 

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS
EUR 331 625,68, tai skaitā ES finansējums – EUR 298 463,11

 

Projekta vadītāja: Brigita Tivča – brigita.tivca@dobele.lv; tālr. 63781332

Vairāk informācijas:

http://europa.eu

http://www.eni-cbc.eu/llb

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī mājaslapa tika izveidota un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs mājaslapas saturu pilnībā ir atbildīgs Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Apmācību programmu saturs

 

PRODUKTU UN PAKALPOJUMU IZSTRĀDE, PREČU ZĪMOLU VEIDOŠANA, VIZUĀLĀ IDENTITĀTE, RADOŠĀ IESAIŅOŠANA, PĀRDOŠANA, TIRGUS IZPĒTE UN JAUNI TIRGI

2.DIENA PRODUKTU UN PAKALPOJUMU IZSTRĀDE, PREČU ZĪMOLU VEIDOŠANA, VIZUĀLĀ IDENTITĀTE, RADOŠĀ IESAIŅOŠANA, PĀRDOŠANA, TIRGUS IZPĒTE UN JAUNI TIRGI

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE UN FINANSĒJUMA PIESAISTE

ZAĻĀS LAUKSAIMNIECĪBAS VEIDI UN SERTIFIKĀCIJA, INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN PRODUKTU EKSPORTA IESPĒJAS (ES UN BY TIRGUS SPECIFIKA), KOMUNIKĀCIJA DAŽĀDĀS SOCIĀLI KULTURĀLĀS VIDĒS

 

Projekta partneri

Dobeles Pieaugušo izglītības un

uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV)

Adrese: Brīvības iela 7,Dobele, LV-3701 LATVIJA

Tālr.: +371 63781740, +371 63781741

E-pasts: piuac@dobele.lv

Mājaslapa: http://www.pic.dobele.lv

 

 

Panevežys Business Advisory Centre (LT)

Adrese: Kranto g. 25, LT-35172 Panevėžys

Tālr.: +370 45 465454

E-pasts: pvkc@pvkc.lt

Mājaslapa: http://www.pvkc.lt

 

Local Foundation of Sustainable Development

“Innovation for Regions” (BLR)

Adrese: ул.Минская, д.5, к.308, Minsk

Tālr.: +375 (17) 508-13-30

Mājaslapa: http://robimrazam.by